Tịnh Xá Ngọc Huệ

 

Hướng dẫn       : Từ ngã ba Phù Ðỗng đi về hướng Ðông 500m, theo đường hẻm phía bắc khoảng 150m.

              

Năm thành lập : 1973

 

Người sáng lập:  Thượng Toạ Thích Giác Bích

 

Hệ Phái gốc     : Khất sĩ

 

Trú Trì             : Thượng Toạ Thích Giác Bích

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Gia Lai

 

 

tịnh xá ngọc huệ

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Gia Lai

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.