Tịnh Xá Ngọc Đăng

Năm 1964, vùng đất Sài Gòn Gia Định ghi dấu bước chân hànhđạo của đoàn Du Tăng Khất Sĩ duới sự lãnh đạo của Trưởng lão Giác Tánh. Tại đây, duyên lành hội đủ. Hoà thượng Giám Trí gốc người Hoa, cảm mến đạo hạnh của Truởng lão, đã hiến cúng mảnh đất này. Sau đó không lâu chư Tăng đã tạm dựng một ngôi nhà bằng vật liệu nhẹ, để có nơi tôn trí Phật, một nhà Cửu Huyền, một Tăng xá , vài chiếc cốc lá để chư Tăng hành thiền, tịnh tu và cũng từ đó, ngôi già lam này đuợc Phật tử trong vùng biết đến.

 

Theo truyền thống du phương hoá độ của hệ phái Khất Sĩ, trưởng lão cùng đoàn Du tăng tiếp tục bước chân hành cước đến vùng đất mới. Trên bước dừng chân tại Long An, đức hạnh của trưởng lão đã cảm hoá không ít thiện nam tín nữ, trong số đó có bà Mười (Pháp danh Tịnh Độ) phát tâm sâu dày kính tin Tam bảo, đã cùng người bạn đời là nhà thầu khoán Tân Hiệp Phát, đảnh lễ chư Tăng , xin đứng ra xây dựng ngôi tịnh  xá Ngọc Đăng.

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Long An

 

    Dưới sự chứng minh của trưởng lão, ngôi tịnh xá đuợc khánh thành và năm 1965 Đại đức Thích Giác Nhiệm đuợc bổ nhiệm làm trụ trì.

 

Xem thêm: Các khách sạn tại TP.Hồ Chí Minh

 

    Sau bao năm du hóa, thân tứ đại đến hồi già yếu, Trưởng lão đã thu thần thị tịch vào ngày 22 tháng 11 Mậu Ngọ (1978). Tưởng nhớ công ơn giáo dưỡng của Ngài, bậc khai sơn  đạo tràng, Tăng tín đồ Giáo đoàn 2 kiến tạo ngôi bảo tháp Phổ Giác để phụng thờ tro tàn xá lợi, y bát của Trưởng lão. các đời trụ trì kế thế tại đây đã liên tục tu bổ, vun bồi cho ngôi tịnh xá mỗi ngày mỗi phong quang , trở thành một đạo tràng thanh tịnh, quy tụ Phật tử các nơi về tu học  và sinh hoạt tín ngưỡng thường lệ.

 

Tháp tịnh xá - Ngọc Đăng - Pagoda tower

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại TP.Hồ Chí Minh

 

    Công hạnh và đạo nhiệp của mấy vị Tôn túc  Trưởng lão từ nhữnngày đầu dày công khai hóa đang được Thượng tọa trụ trì và chư Tăng tại trụ xứ quảng diễn một cách sinh động  qua những việc làm thiết thực vì đạo vì đời.

al,

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.