‘Dốc A Lù – sương mù Y Tý’ bước vào thu, rất ngọt và nên thơ, như người tình lãng ...