Thời gian gần đây, từ Phượt đã tồn tại trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam, và được sử dụng ...