Ngày Tết đang gần kề và người người, nhà nhà đều đang rục rịch sắm sửa cho mình những cây ...