Bữa sáng của tôi gần như bị mặc định là xôi. Không phải vì không có món ngon nào khác ...

Cứ nhìn bát xôi đầy ăm ắp nào trứng, nào chả, nào ruốc, nào thịt, rồi còn rưới thêm thứ ...