Cuộc hành trình tới với chợ trâu nổi tiếng Bắc Hà chúng tôi vượt qua con dốc Lùng Cải dựng ...

Hà Giang với đá, với tam giác mạch, với nơi địa đầu tổ quốc nước ta đã làm say đắm ...