Bảo Lộc là thành phố nổi tiếng thứ 2 thuộc tỉnh Lâm Đồng sau Đà Lạt, nếu Đà Lạt là thành ...

Sau khi vượt qua những con đường đèo quanh co đầy sương mù, mở ra trước mắt du khách là ...