Dạo trước, người ta cứ xôn xao về một trò chơi mạo hiểm mang tên Bali Swing ở Ubud, khiến ...