Sài Gòn là trung tâm về thương mại, kinh tế, đồng thời cũng là thiên đường mua sắm và giải ...