Hành trình dài hơn 300 km từ Hà Giang lên Đồng Văn, rồi từ phố huyện về, một bên toàn ...