Vườn thú Hà Nội ở bên trong khuôn viên có một hồ lớn, giữa hồ là dải đất lớn hình ...