Việt Nam là một đất nước nhiệt đới có hệ thống vườn quốc gia cực kỳ đa dạng, phong phú. ...