Thẻ: Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà

Vườn Quốc Gia Bidoup Núi Bà

Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng....