Có một vùng đất dù đi bao nhiêu lần nữa ta cũng không biết chán, đó chính là Đà Lạt ...