Nằm ven đê bên Sông Hồng, Vườn Đào Nhật Tân là một trong những nơi được mọi người yêu thích ...