Với nhiều người dân Việt Nam, làng quê là một hình ảnh hết sức quen thuộc và thân thương từ ...