Vùng biển Wadden ở Hà Lan được xem là một vùng biển lạ lùng khi 2 lần một ngày, thủy ...