Bức tượng “Phật cưỡi vua” là độc nhất vô nhị, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trên thế ...