Một ngày đầu năm mới, chúng tôi cùng các sinh viên tại Đà Nẵng đã hành trình lên Sơn Trà ...