Ai ai trong chúng ta cũng đều mong ước được đặt chân đến nhiều vùng đất mới lạ, được thỏa ...