Trứng vịt lộn lá ngải là những món hết sức quen thuộc nhưng trứng vịt lộn rang me thì không ...