Với sông núi giao hoà, biển cả mênh mông và những cảnh đẹp gắn liền với lịch sử… dãy Cù ...