Một mùa giáng sinh nữa lại sắp tới rồi! không khí đón giáng sinh tại thủ đô Hà Nội còn ...