Sau những ngày “điên cuồng” với công việc và những lo lắng của cuộc sống thì một chuyến “đi trốn” ...