Viện Hải Dương học Nha Trang là một viện nghiên cứu đời sống động thực vật hải dương, nằm trên ...

Với những kẻ yêu biển, Khánh Hòa luôn ngự trị ở một vị trí đặc biệt trong tim. Khánh Hòa ...