Người ta tường bảo đôi khi chúng ta cứ mải mê đi tìm kiếm những điều xa vời, mà quên ...

Có một câu chuyện về những con người, đã dành ra nhiều năm để trải nghiệm nhiều vùng đất khác ...