Những người thích chinh phục và ưa khám phá luôn lựa chọn leo núi để thử thách bản thân. Vượt ...