Văn hóa Tây Ban Nha rất đa dạng do được hình thành từ hàng ngàn năm bị chiếm đóng bởi ...