Nước Mỹ là trung tâm kinh tế lớn nhất của thế giới, là đất nước lý tưởng mà rất nhiều ...