Nằm tại ngã ba của con đường Bắc Nam và con đường nối duyên hải với cao nguyên, xứ Ninh, ...