Đã yêu thì giây phút nào cũng là khoảnh khắc đáng nhớ của hai người. Cho nên, chẳng cần đến ...