Khi cõi thực đã làm người lữ khách quá chán ngán, khi những ánh đèn phồn hoa không còn đủ níu giữ một tâm hồn...