Trung Quốc là đất nước khá nghiêm ngặt trong việc sử dụng mạng xã hội hay các ứng dụng tiện ích như tìm đường, đặt...