Tam quan chùa   Xem thêm: Khách sạn tại Nam Định Gác chuông Tên thường gọi: Chùa Bi Chùa thường gọi là chùa Bi, tọa...