Đống Đa xưa bãi chiến trường/ Ngổn ngang xác giặc vùi xương thành gò   Những câu thơ đã đi vào tâm thức mỗi người...