Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước và 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí...