Đây là tập tục có từ lâu đời của người Dao, “mua” thêm con về nuôi và có khi mua đến 3, 4 đứa cùng...