Đến với xứ Huế mộng mơ ta như lạc vào chốn kinh đô xưa đầy cổ kính. Dường như dù có trải qua bao nhiêu...