Dubai là thành phố nằm ở phía Nam của vịnh Ba Tư thuộc bán đảo Ả Rập. Thật khó để tin rằng trước đây thành phố...