Đà Lạt không lạ với nhiều người, Đà Lạt cũng ko quá xa xôi,..ai cũng đã một lần đen, một lần nhìn,….nhưng cảm giác mỗi...