Ngay dưới chân núi Đọ nằm trên địa bàn xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa là khu vườn cổ có “vết chân...