Những ngày đầu xuân, không khí tưng bừng rộn ràng khắp muôn nơi. Tiếng nhạc xuân, tiếng nói cười chúc tụng vang vọng từ nhà...