Lễ hội ở Châu Âu luôn là điều được mong đợi nhất, nhân dịp này khách du lịch lại có cơ hội tham gia vào...