Là một trong top 4 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, đỉnh Bạch Mộc Lương Tử luôn là khao khát của rất nhiều trekker muốn...