Thực phẩm bồi bổ trong mùa thu rất phong phú. Tuy nhiên, với những người có bệnh lý cần chú ý không nên kết hợp...