Bây giờ đi Đà Lạt hái dâu hay lái xe lửa là xưa rồi, phải làm liền một chuyến ghé “nông trại cún” đáng yêu...