Chủ nhân của Lang Biang Farm, chị Văn Thị Tâm – một phụ nữ nhỏ nhắn trong cương vị Phó giám đốc Công ty TNHH...