Tag: Tràm Chim đồng tháp

Ngất ngây mùa hoa hoàng đầu ấn

Tràm Chim thuộc tỉnh Đồng Tháp là một vùng đầm ngập nước với hệ động, thực vật vô cùng phong phú. Khu rừng bạt ngàn...