Tết về. Tết mang theo những cảm xúc không nói thành lời. Tết của hôm nay giữa bộn bề cuộc sống dẫu không còn nguyên...